Mobischool
Dziel się tym co dzieje się w Twojej szkole, żłobku czy przedszkolu i publikuj jednym kliknięciem!
WIĘCEJ
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane, a wyślemy Ci ją natychmiast

Strefa wiedzy

Kto ma obowiązek mieć stronę internetową zgodną z wytycznymi WCAG?

KTO MA OBOWIĄZEK MA MIEĆ STRONĘ INTERNETOWĄ ZGODNĄ Z WYTYCZNYMI WCAG?
 
W Polsce zakres obowiązywania standardów WCAG określa Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).
 
KTO MUSI MIEĆ DOSTĘPNE STRONY ZGODNIE Z USTAWĄ?
Przede wszystkim podmioty publiczne. Są to jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.
KTÓRE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MUSZĄ MIEĆ DOSTĘPNE STRONY ZGODNIE Z USTAWĄ?
Ustawa dotyczy przede wszystkim tych organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.
Ustawa nie zmusza do posiadania www i aplikacji mobilnych, a dotyczy tylko tych podmiotów, które strony www mają lub zamierzają je zbudować.
Prawo wymaga zapewnienia dostępności przede wszystkim podstawowych danych, kontakt, narzędzi służących do kontaktu np. formularza kontaktowego, nawigacji, czyli w większości tego, co informatyk robi raz i co uwzględniają wszystkie stworzone przez niego bezpłatne dostępne szablony. Wymaga także zamieszczania deklaracji dostępności, dostępności BIP ( o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów), dokumentów urzędowych np. umów, co dotyczy tych organizacji, które np. świadczą usługi dla osób niepełnosprawnych i wówczas np. zamieszczony na www regulamin, czy formularz zamówienia mają być tak zbudowane, by nie stwarzać barier odbiorcom z niepełnosprawnościami. Wymagania nie dotyczą m.in. materiałów archiwalnych, materiałów od podmiotów trzecich, materiałów nie związanych z bieżącym działaniem, a np. na multimedia wprowadzony jest czas przejściowy.
 
Na mocy innych przepisów obowiązek dostępności stron www i prowadzenia dostępnych działań komunikacyjnych obowiązuje także wszystkie organizacje, które korzystają z dotacji unijnych, pod rygorem utraty dofinansowania. Tu nic się nie zmienia.
 
 
Pobierz ofertę
Zostaw swoje dane, a wyślemy Ci ją natychmiast

STREFA WIEDZY